Naturen är fantastisk! En underbar anemon med ett viktigt budskap...

Exempel på innehåll i Mellanstora designpaketet.  Trädgårdsritning i färg, planteringsritning, skisser och illustrationer, bilder på växterna i förslaget, textdokument som beskriver förslaget samt växtlista.

Exempel på innehåll i Lilla designpaketet. Trädgårdsritning i färg, planteringsritning samt växtlistor.